Motorgruppa

Motorgruppa

I den praktiske opplæringen alternerer elevene mellom bil- og båtmotorverksted. I bilverkstedet praktiserer elevene reparasjon og vedlikehold av moped, motorsykkel og bil. De får grunnleggende opplæring i mekanisk arbeid, bruk av maskiner og verktøy.

Det fokuseres også på natur og miljø i forhold til behandling og destruksjon av væsker som olje, bensin, kjølevæske og batterier.

Båtmotorverkstedet praktiserer  enkle reparasjoner, service, vedlikehold og vinterkonservering av utenbordsmotorer. 

I den praktiske delen på verkstedet legges det også stor vekt på å kunne praktisere blant annet de allmene fagene, som matematikk, norsk, engelsk. naturfag og samfunnsfag.