Helsesøster

helse

Helsesøster, Anne- Sofie Stefanussen, er tilgjengelig følgende dager:

10.sept.

24.sept.

l.okt.

15.0kt. 29.0kt.

12.nov. 26.nov.

10.des.

Hun kan treffes på tlf. 48 16 03 23