Vår profil

Dyrafjeld

Sollerudstranda skole er en praktisk rettet alternativ ungdomsskole. Flesteparten av våre elever går på 9. og 10.trinn. Vi har for tiden 10 prosjekter. Syv av dem har tilhørighet på Sollerudstranda på Lysaker, mens tre er på Bjørnholt i Nordmarka, Vaggestein i Maridalen og Motorsenteret på Haugenstua. Vår hovedoppgave er å re- starte ungdommen, hjelpe dem til å fullføre grunnskolen, og motivere dem for videregående opplæring.