Vår profil

Dyrafjeld

Vi har for tiden 10 prosjekter. Syv av dem har tilhørighet på Sollerudstranda på Lysaker, mens tre er på Bjørnholt i Nordmarka, Vaggestein i Maridalen og Motorsenteret på Haugenstua.

Vår hovedoppgave er å re- starte ungdommen, hjelpe dem til å fullføre grunnskolen, og motivere dem for videregående opplæring.