Vår profil

Dyrafjeld

Sollerudstranda skole passer for elever som har glede og utbytte av en praktisk tilnærming til undervisningen. Skoleuken er lagt opp som en kombinasjon av teoretisk opplæring i liten gruppe og praktisk undervisning utenfor klasserommet. Sollerudstranda har for tiden ni grupper med ulik praktisk undervisning. Praksisen kan foregå på sjøen, i skogen, på verksted eller på andre arenaer. Eleven velger gruppe ved innsøking og blir på gruppa hele skoleåret. Neste skoleår kan eleven fortsette på samme gruppe eller velge en annen gruppe.

Vår hovedoppgave er å re-starte ungdommen, hjelpe dem til å fullføre grunnskolen og motivere dem for videregående opplæring. Et skolebytte til Sollerudstranda innebærer at eleven kan fullføre ungdomsskolen hos oss. Eleven får et fullverdig vitnemål etter 10. trinn som gir samme rettigheter og muligheter ved innsøking til videregående skole. Det gis undervisning i alle fag på ungdomstrinnet med unntak av 2. fremmedspråk. Skolen tilbyr isteden faget arbeidslivsfag.    

Sollerudstranda har 80 elevplasser fordelt på ni grupper. Hver gruppe har to lærere som er ansvarlige for både den teoretiske og praktiske undervisningen. Gruppene er aldersblandet, dvs. at det kan være både 8., 9. og 10. klassinger i samme gruppe. Seks av gruppene har tilhørighet på Sollerudstranda på Lysaker, mens tre er på henholdsvis Bjørnholt i Nordmarka, Vaggestein i Maridalen og Motorsenteret på Haugenstua.