Skolen i media

Nyhetsartikkel om Sollerudstranda skole i Akersposten.

Glade elever har mottatt 25.000,- for utsmykking av garasjeanlegget.
Elevråd tar gjerne imot forslag til hvordan pengene kan brukes til beste for alle elevene på skolen

elev og læarare