Dyrafjeld

Dyrafjeld

Dyrafjeld-prosjektet er et kombinert kulturvern- og opplæringsprosjekt. Nordmørsjakta Dyrafjeld er et av verdens eldste seilende trefartøyer. Det er et stort ansvar å holde båten vedlike og seile henne. Elevene på skoleskipet gjennomgår i løpet av året et grunnleggende kurs i sjømannskap gjennom praktisk arbeid ombord. 

Foruten seiling får elevene opplæring og erfaring i vedlikehold av skuta. Elevene gjennomfører båtførerprøven i løpet av skoleåret. Vi har eget klasserom på land men undervisningen foregår også ombord.

I løpet av skoleåret gjennomfører vi minst ett ukestokt. Vi seiler til Sverige, Danmark og langs norskekysten. 

Noen av våre elever får også muligheten til å jobbe ombord i sommerferien, da skuta ofte er på lengre tokt.

Dyrafjelds eksterne nettside: www.dyrafjeld.no

Bildepresentasjon av Sollerudstranda skole