Ledelse og ansatte

Personalbilde 2018-2019

Ledelsen

Mariann Løkke Rektor

Tlf: 997 13 903
mariann.lokke@ude.oslo.kommune.no

Jørgen Thorp Assisterende rektor
Tlf: 905 24 847
jorgen.thorp@ude.oslo.kommune.no
kristin Barlie konsulent

Tlf: 909 14 867
K.barlie@ude.oslo.kommune.no
Ann Kristoffersen konsulent

Tlf:  977 37 776 
ann.kristoffersen@ude.oslo.kommune.no
 
Alexander Chernus Rådgiver
Tlf: 419 06 001
alexander.chernus@ude.oslo.kommune.no

Audun Aasen Avdelingsleder 
Tlf: 936 04 889
audun.aasen@osloskolen.no

Øvrig personale

Bente Ruud, Renholder
Tlf: 46880855
bente.ruud@osloskolen.no
Nils-Petter
Nils-Petter Rasmussen, Driftsansvarlig
Tlf: 916 83 265
nils.rasmussen@osloskolen.no
Sathian Sande
Sathian Sande, Kantineansvarlig
Tlf: 416 22 421
sathian.sande@osloskolen.no

Mohamed Jama Nuur IKT ansvarlig og webredaktør via Proservia 

Tlf: 465 97 351 

Mohamed.Jama.Nuur@proservia.no

Lærere på båtopplaget

Jan-Ove Prestegård
Tlf: 99555325
jan-ove.prestegard@osloskolen.no


Cecilie Skaun Gabrielsen
Tlf: 918 51 312
cecilie.gabrielsen@osloskolen.no

 

Lærere i Maridalen

Mats Horni
Tlf: 938 69 090
mats.horni@osloskolen.no
Magnus Kultorp
Magnus Kultorp
Tlf: 916 97 228 
magnus.kultorp@osloskolen.no
Tom Strande
Tom Strande
Tlf: 926 22 968
tom.strande@osloskolen.no 

Lærere på Idrett og friluftsliv

Sharam Khalifeh
Tlf: 928 55 513
sharam.khalifeh@osloskolen.no

Bente Hagen
Tlf: 916 57 584
bente.hagen@osloskolen.no

Martin Bratland
Tlf: 952 17 495
martin.bratland@osloskolen.no 

Lærere på Media

Eirik Sandnes
Tlf: 919 15 747
eirik.sandnes@osloskolen.no

Karina Skogheim
Tlf: 457 65 077
karina1809@osloskolen.no

Lærere på Naturbruk

Torulf Gjedrem
Tlf: 922 10 522
torulf.gjedrem@osloskolen.no

Kristin Bærøe 
Tlf: 911 92 464
kristin.baroe@osloskolen.no

Heidi Sun Poulsen
Tlf: 416 98 311 
heidi.poulsen@osloskolen.no

Lærere på Mash

Lasse Lie
Tlf: 913 24 972
lasse.lie@osloskolen.no
Vibeke Nyland
Vibeke Nyland
Tlf: 926 34 156 
vibeke.nyland@osloskolen.no

Lærere på Sjøsikkerhet

Leif Sindre Johannesen
Tlf: 414 61 232
leif.johannessen@osloskolen.no

Karianne Strangstad
Tlf: 45456058
Karianne.strangstad@osloskolen.no

Lærere på Dyrafjeld

Sven Hofgaard
Sven Hofgaard
Tlf: 990 35 688
sven.hofgaard@osloskolen.no

Sindre Melby Svalbjørg
Sindre Melby Svalbjørg
Tlf: 472 43 797
sindre.svalbjorg@osloskolen.no 

Lærere i Nordmarka

Rune Stensåsen
Tlf: 470 74 964
rune.stensasen@osloskolen.no

Rune Glomnes
Tlf: 901 06 098
rune.glomnes@osloskolen.no

Faglærere

Tom Strande
Tom Strande
Tlf: 926 22 968
tom.strande@osloskolen.no 


Torulf Gjedrem
Tlf: 922 10 522
torulf.gjedrem@osloskolen.no

Marvin Pope
Tlf: 411 06 071
marvin.pope@osloskolen.no 

Martin Bratland
Tlf: 952 17 495
martin.bratland@osloskolen.no