Maridalen

Maridalen

Gruppa i Maridalen holder til på Nedre Vaggestein gård. Gården er sentral i skolehverdagen til elevene. På Vaggestein har vi nemlig klasserom, kjøkken, snekkerverksted, bandrom og traktor og vedmaskin. Gården er også utgangspunktet for friluftslivsaktiviteter i nærområdet vårt. Eksempler på dette er jakt, fiske og friluftsliv. Målet vårt er å ha en skole der som gir elevene et bredt grunnlag for læring gjennom praktiske aktiviteter.

Vedproduksjonen er hovedaktiviteten i elevbedriften vår. Elevene er med på hele prosessen fra felling av trær og helt frem til levering til kunder, samt fakturering og lager- og regnskapsføring. Elevbedriften er en viktig del av skolens matematikkundervisning. Tiendeklassingene våre kan få mulighet til å ta grunnkurs i bruk av motorsag. Dette er et eksternt kurs som tas på våren i tiende klasse. Vedproduksjonen vår gir oss økonomiske muligheter til å drive med spennende aktiviteter.

På høsten og på våren bruker vi syklene våre aktivt. Vi har nemlig offroadsykler til alle. Elevene får kurs i stisykling og lærer seg enkel reparasjon og vedlikehold av sykkelen sin. Som en våraktivitet har vi også samarbeidet med Oslo kajakklubb der vi har deltatt på kurs. Kanopadling står også på timeplanen.

Om vinteren benytter vi langrennsskiene våre aktivt på tur og på diverse aktiviteter i Marka. Elevene lærer også å bruke truger. Vinteraktivitetene våre kan for eksempel være viltstell eller isfiske i Nordmarka.

Elever kan også få tilbud om å ta jegerprøven, da en av lærerne er autorisert instruktør. Dette brukes som en tverrfaglig plattform for læring i mange fag. Elever kan også være med på småviltjakt, og delta på rådyrjakt i Maridalen.

Bildepresentasjon av Sollerudstranda skole