Maridalen

Maridalen

Gruppa i Maridalen holder til på Nedre Vaggestein gård. Vi driver elevbedrift der vi holder på med vedproduksjon og salg av bjørkeved som vi tar ut fra Løvenskiolds skoger i nærområdet. Elevene får opplæring i sikker bruk av motorsag og andre skogsredskaper. Elevene setter seg inn i den økonomiske delen av vedproduksjonen, og er med på hele prosessen fra felling til fakturering og lager- og regnskapsføring. Fra høsten 2011 kommer vi også til å gjennomføre et lafteprosjekt hvor målet er at elevene skal lære grunnleggende lafteteknikk.

I tillegg til vedproduksjon og lafting har vi også andre oppgaver ute i marka. Et satsningsområde for Maridalsprosjektet er naturfag og viltstell, og i marka driver vi med vinterforing av rådyr og hare. Elevene får være med på planlegging og gjennomføring av viltstellet som ligger på et høyt naturfaglig nivå. Gjennom sensordrevne viltkameraer overvåker vi foringsplassene for å forsøke å analysere størrelsen på den lokale rådyrbestanden.

I forbindelse med foringsplassene har vi planer om å plassere ut et fotoskjul som elevene har laget i moduler. Her kan fotointeresserte ta bilder av dyr og fugler på kloss hold. Et annet ledd i viltstellet er predatorfangst, der vi setter feller for å kontrollere bestanden av mink, mår og røyskatt.

Vi holder også jegerprøvekurs for de av elevene som er interessert i det. Prisen på dette kurset ligger langt under markedspris. Etter endt jegerprøvekurs blir elever invitert med på småviltjakt. Som små snekkerprosjekt lager vi fuglekasser til forskjellige fuglearter. Noen med kamera.

I tillegg til viltstell holder vi også årlig på med fiskestell i samarbeid med OFA (Oslomarkas fiskeadministrasjon). Vi hjelper til med utsetting av ørret i nærområdet, og høster av bestanden gjennom fisketurer. Fisketurer med og uten kano er nemlig en del av den sosiale biten på gruppa. Vi har to hunder på gården, og elevene får opplæring i grunnleggende hundedressur og hundehold. Det vil også være mulighet for elevene å snørekjøre og jakttrene med hund.

Bildepresentasjon av Sollerudstranda skole