Driftsstyret

Hilbert Eilertsen, leder
Heidi Øen Eriksen, nestleder
Hans Krieken
Angelika Børde
Rune Stensåsen
Mats Horni
Charlotte Monge
Elias Esaiah Essay- Lindsay
Mariann Løkke, sekretær