Driftsstyret

Medlemmer:

Hilbert Eilertsen (Leder, ekstern)

Johan J, Jakhelln (ekstern)

Ingeborg Hungnes (ekstern)

Natalie Spigseth Andresen (elev)

Adrian Alexander Rolsdorph (elev)

Tom Strande (ansatt)

Audun Aasen (ansatt)

Aud Karin Holte Froland (foresatt)

Cathrine Aragsan Ahmed Skårn(foresatt)

 

Varamedlemmer:

Eva Rognlien (foresatt)

Viktor Shehi (elev)

Anna Lowzow (ekstern)

Jens Christopher Myhre (ekstern)

Nils Petter Rasmussen (ansatt)

Erik Topp (ansatt)