Media

Media

Mediagruppa disponerer relativt avansert foto-, video-, datautstyr og programvare. Dette gir elevene gode muligheter for grunnleggende undervisning på disse områdene.

I løpet av skoleåret lærer elevene å beherske ulik type fotografering, digital bildebehandling og produksjon av egne videofilmer. Undervisningen foregår gjennom både teoretisk undervisning og praksis. Gruppen påtar seg betalte oppdrag innen disse områdene. Her bidrar elevene inn i alle ledd av prosessen, fra bestilling, foto- eller videotaking, redigering og etterarbeid, samt fakturering.

Elevene jobber også med lyd, blant annet intervju, intervjuteknikk og lydredigering.

 

Bildepresentasjon av Sollerudstranda skole