Mash

MASH Collage

Mash holder til på Oslo ungdommens motorsenter, Haugenstua. Gruppen består av 9 elever og 2 lærere. To dager i uken har elevene praksis som består av en dag på verkstedet hvor de lærer sikkerhet, skru/fikse mopeder og kjøre moped (vår/sommer). Den andre praksisdagen er turer/omvisninger med undervisningsopplegg slik at elevene kan lære gjennom det visuelle og praktiske.

De tre dagene med teori foregår i klasserommet med tyngde på de skriftlige fagene, og med mange prosjekter og fremføringer.

Bildepresentasjon av Sollerudstranda skole