Nordmarka

Nordmarka

Ett av målene for et skoleår på Bjørnholt i Nordmarka er å gi deg en rekke forskjellige friluftsopplevelser til alle årstider, med overnatting under åpen himmel, i gapahuk, i telt og på hytte. Skogen og Nordmarka vil bli flittig brukt, men vi skal også ta deg med på fjellturer både sommer og vinter. På bildene ser du noen av elevene på tur på Venabygdsfjellet. Bildene er tatt under lunch-pausen den tredje dagen og turen ble gjennomført i august 2010.

Vi har blant annet som mål å vise deg hvordan skogsdrift har foregått til ulike tider og hvilke hensyn en skogeier i dag må ta til biologisk mangfold og friluftsinteresser. Skolens samarbeid med Løvenskiold Vækerø gjør at du skal få delta i ryddehogst og vedproduksjon med moderne hjelpemidler, men du skal også få prøve deg med buesag og kløyvøks for å få innblikk i tidligere tiders arbeidsmetoder. Den nære kontakten med Skiforeningen skal gi deg et praktisk innblikk i hvordan forholdene tilrettelegges for friluftsliv i Oslomarka.

Bildepresentasjon av Sollerudstranda skole