Idrett og friluftsliv

v2

Idrett og friluftsliv er en aktiv gruppe som tilbringer mye tid ute i naturen, gjennom alle de fire årstidene.

Et viktig mål er at elevene skal få mestringsopplevelser med naturen som arena. Gjennom disse mestringsopplevelsene vil elevene få økt selvtillit og motivasjon. Denne motivasjonen og selvtilliten vil eleven kunne ta med seg inn i mer tradisjonelle læringssituasjoner. Klasseromsundervisningen vil ha sin plass, men naturen kan med stort hell også brukes som klasserom. Vår faste base vil være på Sollerudstranda, men vi vil regelmessig benytte oss av Stormyrhytta i Sørkedalen.

Elevene vil få prøve seg i og lære om et variert utvalg av idretter, for eksempel fotball, klatring og alpint. Noen andre aktiviteter vi ser for oss er fjellturer med overnattinger på hytte og i telt, både vinterstid og sommerstid, sykkelturer, skiturer, kajakkturer og brevandring.