Kantine

Kantinemat

Fordeling av grupper til kantine Våren 2020 (20.01.20- 19.06.20)

  1. Dyrafjeld og Båtopplag spiser                  kl.10.45-11.15
  2. Media og Naturbruk spiser                        kl.11.15-11.45
  3. Sjøsikkerhet og Idrett fruluftsliv spiser kl.11.45-12.15
NB!
- Husk at elevene må vaske hendene godt før de kommer til kantinen
- Elever og lærer går inn hovedinngangen og ut terrassedøren.
- Gruppene som kommer etter venter ute før kantinen er tom for gruppen før.