Skjemaer for å søke skoleplass

Det er vanlig at nærskolen involveres i søknadsprosessen og bistår med utfylling og vedlegg. Da sender nærskolen søknaden fra elevens mappe i websak. 

Dersom nærskolen ikke involveres i søknadsprosessen skal foresatte fylle ut alle punkter, legge ved relevante vedlegg, skrive under og sende pr. post til Sollerudstrandas postadresse.

Se vedlegget "S2 Informasjon om søknadsprosedyren" for inntakskriterier og mer informasjon.  

 

Alle spørsmål om innsøking og skoleplass rettes til rådgiver Alexander Chernus:
Telefon: 41906001
Mail: alexander.chernus@ude.oslo.kommune.no