Skjemaer for å søke skoleplass

  • "Praktisk veileder S1" beskriver hvordan man kan søke skoleplass hos Sollerudstranda skole
  • "Rutinebeskrivelse S2" beskriver rutinen for inntak til Sollerudstranda skole
  • "Søknadskjema S3" er søknadskjema som må fylles ut
  • "Overføringsskjema S4" er overføringskjema som må fylles ut når eleven bytter skole