Skjemaer for å søke skoleplass

  • "S1 Søknadskjema" er søknadskjema som må fylles ut
  • "S2 Informasjon og rutinebeskrivelse" beskriver søknadsprosedyren og rutinen for inntak