Ordensregler

Sollerudstranda skole har et utstrakt samarbeid med skolens lokalmiljø, og ønsker å
utvide og utvikle dette samarbeidet.

Generelle ordensregler for Sollerudstranda skole