Filmer og nettsider for deg som skal velge videregående opplæring

llustrasjonsfoto

Ved å klikke på denne lenken finner du mer informasjon om videregående opplæring og de ulike utdanningsprogrammene. 

 

Ved å klikke på denne lenken finner du oversikt over skolenes "åpen dag". Husk at søknadsfristen er 1. mars.