Foreldremøte for foresatte på 10. trinn om videregående skole

Post it

Tema: Videregående skole. Karriereenheten vil gi informasjon om utdanningsprogram og søknadsprosess.

Velkommen skal dere være!